Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Monumentenwet

Met het in werking treden van de Omgevingswet per 1 januari 2024 vervalt de Monumentenwet. Tot dan had de Monumentenwet alleen nog een functie als overgangsrecht met betrekking tot de Erfgoedwet.