Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Prioriteitstelling

Criteria voor een hoge(re) prioriteit toezicht

  1. Als door het bestuur van de eigen organisatie of van een ander overheidsorgaan prioriteit aan het monument is gegeven.
  2. Als er een klacht is ingediend door omwonenden of belangenorganisatie.
  3. Als werkzaamheden aan het monument zonder vergunning worden uitgevoerd, terwijl een vergunning wel noodzakelijk is.
  4. Als in het concrete geval de beleidsafdeling adviseert prioriteit aan het toezicht (en de handhaving) te geven, bijvoorbeeld n.a.v. het vergunningtraject of omdat het monument van groot belang is (bijv. Unescolijst) .
  5. Als sprake is van een potentieel gevaarlijke situatie.
  6. Als het gaat om omvangrijke werkzaamheden aan het monument.
  7. Als het werk niet door een gecertificeerde monumentenaannemer wordt uitgevoerd.
  8. Als er in het verleden “slechte” ervaringen waren met de opdrachtgever of uitvoerende aannemer.
  9. Als de werkzaamheden aan het monument worden gesubsidieerd door de overheid.