Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Bestuursdwang

Onder bestuursdwang wordt verstaan het door feitelijk handelen door of vanwege een bestuursorgaan optreden tegen hetgeen in strijd met de regels is gedaan, gehouden of nagelaten. Bestuursdwang wordt (preventief) toegepast nadat de overtreder door het bevoegd gezag in de gelegenheid is gesteld om de gevolgen van de overtreding ongedaan te maken. Indien dit door de overtreder wordt geweigerd dan wordt op kosten van de overtreder door het bevoegd gezag feitelijk de overtreding beƫindigd.

Bestuursdwang kan bij uitstek worden toegepast in de volgende situaties:

  • Er is sprake van een overtreding waardoor een acuut bedreigende situatie is ontstaan. Het voortduren van een overtreding kan onherstelbare schade aan tot gevolg hebben.
  • Er dreigt acuut gevaar te ontstaan, er is echter nog geen sprake van een overtreding. In dat geval kan preventieve bestuursdwang worden toegepast;
  • Bij acuut dreigende calamiteiten. Met name indien de overtreder in dergelijke situaties niet bereikbaar is;
  • Indien de overtreder niet genegen of (financieel) niet in staat is om de overtreding ongedaan te maken, kan bestuursdwang een adequaat instrument zijn;
  • Het opleggen van dwangsom heeft niet het gewenste effect gehad of legalisering is niet mogelijk (bijvoorbeeld bij een dreigend faillissement van de overtreder). NB: de dwangsom moet in dat geval eerst worden ingetrokken voordat bestuursdwang kan worden toegepast.
  • Er nog geen overtreding plaatsvindt maar het bestuursorgaan wel vermoedt dat een overtreding zal gaan plaatsvinden. Uit jurisprudentie blijkt dat, indien sprake is van klaarblijkelijk gevaar van een op zeer korte termijn te verwachten overtreding van een voorschrift, preventieve bestuursdwang kan worden toegepast.