Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Schilderwerk

Juridische toets

Het wijzigen van kleuren van oorspronkelijke interieurs is vergunningsplichtig

Toelichting

Kleuren kunnen een wezenlijk onderdeel zijn van een historisch interieur. Wanneer een plafond of wandafwerking in een gewijzigde kleur wordt overgeschilderd kan dit ontsierend werken.
Het schilderen van wanden en balken die geen wezenlijk onderdeel vormen van een stijlkamer en/of geen bijzondere kleurafwerking hebben is vergunningsvrij.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Oude kleur afwerkingen moeten worden behouden en mogen niet worden verwijderd

Toelichting

De oude verflagen geven informatie over de kleur afwerkingen van een interieur in het verleden en zijn daarmee van bouwhistorische waarde. Wanneer een onderdeel wordt kaal gehaald gaat deze informatie verloren. Pas wanneer de profilering dusdanig is dicht geschilderd waardoor allerlei detail verdwijnt kunnen de verflagen in overleg met monumentenspecialisten en na kleuronderzoek worden verwijderd. Hierbij is het wenselijk dat ergens in het interieur een kleurladder bewaard blijft.

Actie bij afwijking

Stillegging. Legalisatieonderzoek.

Verflagen mogen niet van houten onderdelen zoals vloerbalken worden verwijderd door (wervel) stralen

Toelichting

De mechanische reiniging kan het hout beschadigen en zachtere nerven weg stralen waardoor een niet glad oppervlak ontstaat.

Actie bij afwijking

Stillegging. Legalisatieonderzoek.

aanwijzing

Voor een verantwoorde interieurrestauratie is kleuronderzoek noodzakelijk.