Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Schilderen

Juridische toets

Het overschilderen van reeds geschilderde onderdelen in eenzelfde kleur is vergunningsvrij

Toelichting

Een wijziging van de kleur kan negatieve gevolgen hebben voor de beeldkwaliteit van het monument.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Er moet met een damp-open product worden geschilderd

Toelichting

Een dampdichte verf hindert het vochttransport door de constructie en kan daardoor tot schade leiden.
Bij een steenachtige ondergrond wordt bij voorkeur een minerale verf, olieverf of eventueel met een zuivere siliconenhars-emulsieverf toegepast. Bij houten geveldelen kan als richtlijn worden genomen dat een product als voldoende dampopen is wanneer de Sd-waarde kleiner is dan 0,30 m. Een Sd-waarde van 0,15 m voor het verfsysteem wordt als damp-open beschouwd.

Actie bij afwijking

Is een aanzienlijk deel van de gevel al geschilderd?
Wanneer sprake is van meer dan 20% waarbij het totale werk meer dan 20 m² bedraagt is er sprake van een aanzienlijk deel.
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatieonderzoek..

Nee
Actie:

De nieuw aangebrachte verflaag met een daartoe geëigend product laten verwijderen en over laten schilderen met een damp open product. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatieonderzoek.

De kleur wijkt af van de bestaande kleur

Toelichting

Een wijziging van de kleur leidt tot een wijziging van het beeld waardoor het aanzicht kan worden verstoord.

Actie bij afwijking

Werkzaamheden laten stoppen.

Is een aanzienlijk deel van de gevel al geschilderd?
Wanneer sprake is van meer dan 20% waarbij het totale werk meer dan 20 m² bedraagt is er sprake van een aanzienlijk deel.
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatieonderzoek.

Nee
Actie:

De nieuw aangebrachte verflaag met een daartoe geëigend product laten verwijderen en over laten schilderen met een damp open product. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatieonderzoek.