Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Beton

Juridische toets

Plaatselijk betonreparatie is vergunningsvrij. Het grootschalig bloot leggen van wapening en een nieuwe oppervlaktelaag aanbrengen is vergunningspichtig

Toelichting

Als richtlijn kan worden genomen dat meer dan 20 % van het geveloppervlak wordt aangepakt.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Het schilderen van ongeverfd beton is vergunningsplichtig

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

De reparatieplekken hebben een ander kleur, oppervlaktestructuur dan bestaand.

Toelichting

De bestaande kleur, oppervlakte textuur en oppervlakte behandeling kunnen een wezenlijk onderdeel zijn van de architectonische expressie. Het is van belang dat reparaties eenzelfde afwerking en uiterlijk krijgen als de te herstellen betonconstructie.

Actie bij afwijking

Is een omvangrijk deel van het werk al uitgevoerd?
Als richtlijn kan worden aangehouden dat per gevel meer dan ca 20% van het geveloppervlak is aangepakt tot een maximaal reparatieoppervlak van 5 m².
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatieonderzoek.

Nee
Zijn de reparatieplekken eenvoudig te verwijderen?
Ja
Actie:

De reparatieplekken laten verwijderen en opnieuw mortel laten aanbrengen. Proef vragen alvorens toestemming te geven verder te gaan. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek

Nee
Actie:

Voor de overige reparatieplekken een andere oppervlakteafwerking verlangen. Proef vragen alvorens toestemming te geven verder te gaan. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek

Kunsthars gebonden herstelmortels zijn niet toegestaan

Toelichting

Reparatiemortels moeten qua mechanische eigenschappen, met name sterkte en elasticiteitsmodulus aansluiten bij het bestaande werk.

Actie bij afwijking

Is een omvangrijk deel van het werk al uitgevoerd?
Als richtlijn kan worden aangehouden dat per gevel meer dan ca 20% van het geveloppervlak is aangepakt tot een maximaal reparatieoppervlak van 5 m².
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatieonderzoek.

Nee
Zijn de reparatieplekken eenvoudig te verwijderen?
Ja
Actie:

De reparatieplekken laten verwijderen en opnieuw mortel laten aanbrengen. Proef vragen alvorens toestemming te geven verder te gaan. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek

Nee
Actie:

Voor de overige reparatieplekken een andere oppervlakteafwerking verlangen. Proef vragen alvorens toestemming te geven verder te gaan. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek

In periodes waarin vorst op kan treden moeten reparatieplekken afdoende worden afgedekt. Bij strenge vorst is betonreparatie niet toegestaan

Toelichting

Strenge vorst is wanneer de temperatuur binnen het etmaal lager is dan -4 °C

Actie bij afwijking

Reparatieplekken laten afdekken. Bij strenge vorst de werkzaamheden laten onderbreken en uitstellen tot een periode zonder kans op strenge vorst. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek

Aanwijzing

Voor meer informatie zie de informatiebladen van de RCE Beton Schade en analyse , Beton Onderhoud en herstel en Beton Herstel en uitvoering