Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Woningwet

Het Bouwbesluit 2012 is gebaseerd op de Woningwet. In het Bouwbesluit zijn allerlei voorschriften opgenomen voor werkzaamheden aan gebouwen, waaronder monumenten.
Niet altijd hoeft een monument aan de eisen van het Bouwbesluit te voldoen. Vereist is dan wel dat er een vergunning is waarin dat is opgenomen. Op grond van artikel 1.13 van het Bouwbesluit  heeft een voorschrift in een omgevingsvergunning voor de restauratie van een monument voorrang als dat afwijkt van een voorschrift in het Bouwbesluit. Zie ook het infoblad Bouwbesluit 2012 over monumenten.